ผลงานนักเรียน
กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
เด็กหญิงรุ่งธิวา วิชาชัย
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2561,09:44   อ่าน 60 ครั้ง