ผลงานนักเรียน
กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
เด็กหญิงยุวนันท์ สุขเสริม
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science  Show) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2561,09:42   อ่าน 52 ครั้ง