ผลงานนักเรียน
กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
เด็กหญิงปริตา ตาลหอม
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science  Show) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2561,09:40   อ่าน 50 ครั้ง