ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย ศรีวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :