คณะผู้บริหาร

นายสมชัย ศรีวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา