ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ
123 หมู่ที่ 2 ถนนชานุมาน-หนองผือ บ้านนาหว้า   ตำบลหนองสิม  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
เบอร์โทรศัพท์ 089-4235959
Email : boriwut999@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๒  ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม  มีแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง ดังนี้